כותרת 1 כתובה ב-Arial

וכותרת 2 ב-Times New Roman-italic