כותרת <h1> גודל 30px

כותרת <h2> גודל 1cm

כותרת <h3> גודל 120%

פסקת טקסט <p> גודל 1em