כותרת זו באותיות גדולות

שים לב, כיצד CSS יוצרת את כל השמות באותיות גדולות