שתי קבוצות של קישורים

ענבים ליין לבן:

ענבים ליין אדום:

זוהי דוגמה לקישור ללא מחלקה כלשהי (הוא עדיין בצבע כחול).